Příznaky a léčba neurózy

Příznaky a léčba neurózy

Termín "neuróza" je spojena s několika různými psychickými poruchami. V závislosti na druhu neurózy, příznaky se od sebe mohou navzájem značně lišit.

Vegetativní neuróza je porucha, která vzniká v důsledku nepřetržitého pobytu ve stresu a v nervovém napětí. Z důsledku toho, vnitřní orgány, obvykle žaludek, přestávají pracovat správně. U pacienta, který často trpí na podrážděný žaludek tak může dojít k žaludečním vředům. Dysfunkce může být rovněž patrná z oběhového systému - může například dojít k hypertenzi, palpitaci, atd.

Další často vyskytující se varianta neurózy je neuróza neurastenie. Její příznaky jsou nejčastěji únava a deprese, nebo naopak - nad-stimulace, hněv, nervozita. Tyto příznaky jsou nejsilnější v dopoledních hodinách a po úplyvu několika hodin jsou zmírněny.

Úzkostná porucha postihuje lidi, kteří se nemohou vyrovnat se špatnými emocemi, do toho se ukrývají v hloubi sebe na dlouhý čas. Jako výsledek poruchy se v počátečním stádiu může v psychice pacienta vznikat iracionální strach, který je hlavním příznakem tohoto typu neurózy. Obavy se mohou týkat různých aspektů života. Ke společné fobii patří strach z výšek, strach z katastrofy, nemoci, atd.

Časté postižení u osob s nervovými poruchami je také kompulzivní neuróza. Jde o obsedantně provedené akce, jako je kontinuální mytí rukou, pedantská péče o pořadí, opakování jedné a té samé akce, atd.

Existuje několik dalších typů neuróz, pro každou z nich se doporučuje léčba. Podání se onemocnění může významně zhoršit kvalitu života. Léčba neurózy zahrnuje použití psychoterapie a přijímání odpovídajících léků. Konečná volba léčby závisí na konkrétním případě.