Porucha osobnosti borderline – co to znamená?

Porucha osobnosti borderline – co to znamená?

Porucha osobnosti borderline působí nejen na osoby postižené nemocí, ale i na jejich na jejich nejbližší okolí. Proto je velmi důležité její časné rozpoznání a skutečné léčení.

CO JE PORUCHA OSOBNOSTI BORDERLINE?

„Borderline” znamená doslova „pohraničí”. Termín tedy ukazuje na „osobnost na pohraničí”, kterou ještě nemůžeme nazvat psychozou, ale je daleko vážnější, než neuroza a s ní vyskytující se neurotické problémy.

Osobnost borderline označuje se občas názvem „stabilní nestability”, protože u osob postižených nemocí se objevují oběvy deprese, při kterých zároveň jejich stav nikdy nepodléhá zhoršení. Je tedy stabilní ve své stálé hladině nestability.

NA ČEM POLÉHÁ PORUCHA OSOBNOSTI BORDERLINE?

Porucha osobnosti borderline spočívá – jak jsme již vspoměli – na stálých výkyvech nálady, které znemožňují správnou funkci ve společnosti a navazování mezilidských vztahů, zároveň při nedostatku kompikování jiných aspektů života. Proto právě mnoho osob ani nevnímá, že jsou vlastně nemocní. Co tedy pociťují? Doprovází je stálý pocit prázdnoty a neštěstí, co způsobuje, že osoby, které s nimi přebývají, mohou se také cítit sklíčené a frustrované a – především – bezmocné. Protože nevědí z čeho vznikají náhlé změny nálady milované osoby a žijí v přesvědčení, že to ony jsou všemu vinny.

Jak je možné rozpoznat nemoc? Především nemocný člověk má problémy s obrazem vlastní osoby, mezilidskými vztahy a nezvládá negativní emoce, takže se často stává, že reaguje neadikvátně v dané situaci.

Často u něho možno objevit nejméně pět z devíti objevů, kterými jsou:

  1. zoufale se snaží zabránit opuštění

  2. intenzivně se chová– anižby ne vždy – v citových vstazích

  3. má nestabilní obraz sama sebe a také pocitu vlastní ceny

  4. ukazuje impulzivní chování

  5. provádí sobě rány nebo má sebevražedné sklony

  6. není emocionálně stabilní

  7. charakterizuje ho chronický pocit prázdnoty

  8. neovládá vlastní hněv

  9. během silného stresu je brán jako paranoidní

JAK ZVLÁDNOUT NEMOC?

Tak jako v každé nemoci s psychologickou podstavou – užívá se farmakologické a psychologické metody boje s nemocí.

Farmakologie není však v tomto případě na místě – protože porucha osobnosti borderline nemůže být léčena za pomoci léků, a tedy jedině „ zaléčena”, takže například zabraňuje náhlým změnám nálady pacienta, když se mu podá takzvané „stabilizátory nálady”.